logo

TARİHÇE

KAZAN SODA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., 1998 yılında Ankara'nın Kazan ve Sincan ilçe sınırları içerisinde keşfedilen trona cevherini çıkarmak, işletmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla 11 Şubat 2011 tarihinde kurulmuştur.

 
1998

1998 yılında Rio Tinto Grubu’na bağlı RioTur Madencilik tarafından, trona cevheri keşfedilmiştir.

2010 yılına kadar çeşitli jeolojik, hidrojeolojik, sosyolojik ve çevresel çalışmalar yapılmıştır ve kaynak/rezerv miktarı belirlenmiştir. 30 Aralık 2010 tarihinde RioTur Madencilik, Ciner Grubu tarafından devralınmıştır.

2010
 
 
2011/
2012

2011 yılında çalışmalara başlanmış ve pilot tesis kurulmuştur. 2011 yılının ikinci yarısından itibaren pilot tesiste Ağır Soda Külü üretimi gerçekleştirilmiştir.

2013 yılında projenin finansal ve sözleşme çalışmalarına başlanmış, 2014 Kasım ayında, proses tesisi, maden tesisi ve kojenerasyon santrali anahtar teslim yapım sözleşmesi imzalanmıştır.

2013/
2014
 
 
2015/
2016

2015-2016 yıllarında inşaat, montaj ve imalat çalışmaları yürütülmüştür.

Kazan Soda Üretim A.Ş. 271 MW Gaz Türbini ünitesi Geçici Kabulü 18.08.2017 tarihinde yapılmış olup, Tesis 19.08.2017 tarihi itibari ile ticari üretime geçmiştir.

2017
 
 
2017

2017 Ağustos ayında tesis devreye alınmıştır. 2017 yılı sonunda ise tesis tam kapasite üretime geçecektir.