logo

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KAZAN SODA ELEKTRİK ÜRETM A.Ş. tesisinde; "çevre dostu" bir yöntem olan, çözelti madenciliği ile trona madeninden Ağır Soda Külü ve Sodyum Bikarbonat üretilecektir. Yer altı madenciliği yönteminde cevherle birlikte yeryüzüne çıkarılan atıkların aksine, çözelti madenciliğinde sadece ihtiyaç duyulan cevher çözündürülerek yüzeye çıkarılır. Çözelti madenciliği sayesinde çevreye olan olumsuz etki en az seviyede olur. Çözelti madenciliğinin bir diğer avantajı ise; yalnızca kuyu lokasyonları ve boru hatları için yüzey alanına ihtiyaç olduğundan, mevcut arazi kullanımına (tarım, orman arazileri vb.) olumsuz etkisinin en az seviyede olmasıdır. Ayrıca, çözelti madenciliğinde kullanılan kuyu lokasyonu ve boru hattı arazilerinin rehabilitasyonu daha kolay yapılabilmektedir.

KAZAN SODA ELEKTRİK, dünyada yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak bir üretim amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, üretim birimlerinde doğal kaynaklar sorumlulukla kullanılmaktadır. Doğal Ağır Soda Külü üretimi, Sentetik Soda Külü üretimi ile karşılaştırıldığında hem çok daha az enerjiye, hem de çok daha düşük miktarda suya ihtiyaç duyar. Ayrıca, CO2 emisyon miktarı diğer üretim metotlarına göre son derece düşüktür. Üretim esnasında tutulan CO2'in büyük bir kısmı "Sodyum Bikarbonat" üretiminde kullanılmaktadır.

KAZAN SODA ELEKTRİK tesisi üretim biriminde, üretim esnasında ortaya çıkan ve "purge" olarak tabir edilen sıvı atığın tamamı yine Ağır Soda Külü üretiminde kullanılmak üzere, kostik sodaya dönüştürülecektir. Ayrıca, kostik soda üretim sisteminden çıkan sönmüş kireç, KAZAN SODA ELEKTRİK kireç geri kazanım tesisinde iç kullanım amaçlı olarak geri kazanılıp, kirece çevrilecektir. Böylece, atıkların geri dönüştürülmesine bağlı olarak tesis verimliliğinin arttırılması ile birlikte, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek unsurlar ortadan kaldırılacak, sürdürülebilir bir çevre yönetimi sistemi kurulmuş olacaktır.